Preise

Preise Incall

1 Stunde 150 CHF
30 Minuten 100 CHF
2 Stunden 300 CHF
20 Minuten 50 CHF
jede weitere Stunde 150 CHF